Αρχική » Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Μετά από τα αποτελέσματα της Γ.Σ. εκλογών στις 23/09/2015, και όπως αυτά ανακοινώθηκαν από τα πρακτικά της Γ.Σ. της εφορευτικής επιτροπής συστάθηκε σε σώμα, στις 24/09/2015, το νεο Δ.Σ. του συλλόγου

-         Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Πρόεδρος

-         Αθανάσουλας Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος

-         Ρωμανιάς Ευάγγελος, Γραμματέας

-         Κυριακάκης Κωνσταντίνος, Ταμίας

-         Δαφνομήλης Ανδρέας, Μέλος