Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου 18/10/2017

Πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της 18/10/2017

 

Σήμερα στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου στις 18/10/2017 19:00 και μετά την κλήση του πρώτου πλειοψηφήσαντα, Αθανάσουλα Παναγιώτη συγκεντρωθήκαμε τα εκλεγμένα μέλη, στην έδρα του Συλλόγου, μετά τα αποτελέσματα της Γ.Σ εκλογών στις 15/10/2017 και όπως ανακοινώθηκαν από τα πρακτικά της Γ.Σ της εφορευτικής επιτροπής οι πιο κάτω:

Αθανασούλας Παναγιώτης                            που έλαβε ψήφους 19

Δεληγιαννάκης Ιωάννης                                 που έλαβε ψήφους 18

Δαφνομήλης Αντρέας                                     που έλαβε ψήφους 7

Κυριακάκης Κων/νος                                      που έλαβε ψήφους 9

Ρωμανιάς Ευάγγελος                                      που έλαβε ψήφους 0

Σταθάκης Εμμανουήλ του Ευάγγελου           που έλαβε ψήφους 6

Ξυνομιλάκης Στυλιανός                                  που έλαβε ψήφους 6

Αλεβιζάκης Παντελής                                                 που έλαβε ψήφους 6

Εγγλέζος Δεληγιαννάκης Εμμανουήλ             που έλαβε ψήφους 9

 

Τα μέλη του νεοεκλεγέν συμβουλίου προχώρησαν στη συγκρότηση του νέου Δ.Σ., μετά από ομόφωνη απόφαση που είναι η εξής:

 

Πρόεδρος:                   Δεληγιαννάκης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος:             Αθανασούλας Τάκης

Γραμματέας:               Δαφνομήλης Αντρέας

Ταμίας:                        Κυριακάκης Κων/νος

Μέλος:                        Εγγλέζος Δεληγιαννάκης Εμμανουήλ

 

Όπως προβλέπεται από το καταστατικό άρθρο 15ο, το Δ.Σ. προχώρησε ομόφωνα στην σύσταση της «Ομάδας μελέτης και υποστήριξης έργου του Δ.Σ.» με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Υπεύθυνος υλικού:                 Αλεβιζάκης Παντελής / Αθανασούλας Τάκης

Υπεύθυνος χορευτικού:          Σταθάκης Εμμανουήλ του Ευάγγελου

Υπεύθυνος τράπεζας αίματος: Ξυνομιλάκης Στυλιανός / Δεληγιαννάκης Ιωάννης

 

Τέλος έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση της 18/10/2017, αφού όρισε την επόμενη ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. την Κυριακή 22 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ. του

Εκπολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Αργυρούπολης

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γραμματέας

Δεληγιαννάκης Ιωάννης                                             Δαφνομήλης Αντρέας

 

ακριβές αντίγραφο

εκ του πρωτότυπου