Αρχική » Δραστηριότητες Συλλόγου » ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Εκπολιτιστικός – Επιμορφωτικός Σύλλογος Αργυρούπολης Ρεθύμνης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Εκπολιτιστικός – Επιμορφωτικός Σύλλογος Αργυρούπολης Ρεθύμνης»

Αργυρούπολη 30/08/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«Εκπολιτιστικός – Επιμορφωτικός Σύλλογος Αργυρούπολης Ρεθύμνης»

 

Το Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού – Επιμορφωτικου Συλλόγου Αργυρούπολης Ρεθύμνης καλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 06/09/2015 στα γραφεία του Συλλόγου στο «Αλληλοδιδασκαλείο» στη Πλατεία του Αγίου Ιωάννη Αργυρούπολης και ώρα 20:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 13/09/2015 και ώρα 20:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης:

- Εκλογή προεδρείου Γ.Σ.

- Τακτοποίηση μελών

- Αρχαιρεσίες

Αρχαιρεσίες:

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν μετά του πέρας της Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν τα:

- Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το 2015.

- Τακτικά μέλη που πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το 2015

- Δικαίωμα ψήφου με εκπροσώπηση δεν επιτρέπεται.

Υποψηφιότητες θα κατατίθενται με έγγραφό του ιδίου του υποψηφίου μέχρι και την Πέμπτη 03/09/2015 και ώρα 21:00, απ’ ευθείας στο γραφεία του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ.

 

Δεληγιαννάκης Ιωάννης                                                          Κατριτζιδάκη Ιωάννα

Πρόεδρος                                                                           Γραμματέας

 

ακριβές αντίγραφο

εκ του πρωτότυπου