Αρχική » Η Αργυρούπολη » Εκκλησίες » Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη

Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη

Ο ναός του Αγίου Ιωάννη είναι ένα από τα πρώτα κτίσματα που συναντά ο επισκέπτης μπαίνοντας στο «Πανοχώρι» της Αργυρούπολης. Πρόκειται για ένα μνημειακών διαστάσεων διπλό ναό, του οποίου τα δύο μονόχωρα κλίτη, αφιερωμένα στον Άγιο Ιωάννη και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ενώνονται με ανοιχτή τοξοστοιχία. Το εσωτερικό του ναού καλύπτεται από σύγχρονη τοιχογράφηση. Στη βόρεια όψη του ναού υψώνεται εντυπωσιακό τρίλοβο κωδωνοστάσιο. Μεταξύ των δύο χαμηλότερων λοβών διακρίνεται έξεργη επιγραφή που αναφέρει το όνομα του τεχνίτη Κωνσταντίνου (;) Καψαλάκη και τη χρονολογία 1895, ενώ χαμηλότερα, μέσα σε τυφλό αψίδωμα, διατηρείται η χρονολογία 1892. Το αξιόλογο αυτό έργο λαϊκής λιθογλυπτικής, αποτελεί μια ένδειξη της ακμής που συνεχίζει να γνωρίζει στην περιοχή η λιθοξοϊκή τέχνη κατά τον ύστερο 19ο αιώνα, μιμούμενη παλαιότερες μορφές, όπως το καμπαναριό της Μονής Αρκαδίου.