Αρχική » Η Αργυρούπολη » Εκκλησίες » Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (Αγία Δύναμις – Πηγές)

Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (Αγία Δύναμις – Πηγές)

Στην εξαιρετικού φυσικού κάλλους περιοχή των πηγών της Αγίας Δύναμης, ένα ανηφορικό μονοπάτι με σκαλοπάτια σκαμμένα στο βράχο, οδηγεί στο ναό του Αγίου Ιωάννη. Το ιερό του ναού, που οριοθετείται από χαμηλό κτιστό τοιχάριο που έχει θέση τέμπλου είναι διαμορφωμένο μέσα σε σπηλιά. Μέσα από τη σπηλιά πηγάζει νερό, το οποίο μέσα από υπόγεια σήραγγα διοχετεύεται στον περιβάλλοντα χώρο του ναού. Η απλή μορφή των δύο κτιστών τοίχων του ναού, αλλά και του θυρώματος και του παραθύρου, παραπέμπουν στην ύστερη ενετοκρατία ή την οθωμανική περίοδο.