Αρχική » Η Αργυρούπολη » Εκκλησίες » Εκκλησία της Αγίας Κυριακής

Εκκλησία της Αγίας Κυριακής

Πίσω από τη Ζωοδόχο Πηγή ξεκινάει δρόμος που ακολουθεί τη ροή του ποταμού Μουσέλλα. Πάνω στην ανατολική όχθη του ποταμού βρίσκεται ο ναός της Αγίας Κυριακής, που ιδρύθηκε πάνω στη θέση ρωμαϊκού λουτρού. Ο ναός ενσωμάτωσε στο βόρειο και το νότιο τοίχο του τμήματα από το λουτρό αυτό, που διακρίνονται με σαφήνεια καθώς είναι χτισμένα με πλινθοδομή (λεπτά κεραμικά τούβλα). Στο εσωτερικό, κάτω από τον ξύλινο διάδρομο που έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί τη χρήση του μνημείου, φαίνονται τα πλίνθινα στηρίγματα, πάνω στα οποία πατούσε το υπερυψωμένο δάπεδο του λουτρού, ώστε να περνά από κάτω του ο ζεστός αέρας. Ο ναός τοιχογραφήθηκε δύο φορές, τον 11ο και τον 13ο αιώνα, υποδεικνύοντας τη συνεχή χρήση του, και η καλή ποιότητα του διακόσμου κάνει πιθανή τη σχέση των ζωγράφων με την Κωνσταντινούπολη ή κάποιο άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό κέντρο. Σήμερα η ζωγραφική σώζεται, σε μέτρια κατάσταση, κυρίως στο χώρο του ιερού. Στην αψίδα διακρίνεται η Δέηση και χαμηλότερα ιεράρχες. Στην καμάρα του ιερού ιστορείται η Ανάληψη, ενώ τα υπόλοιπα σημεία του ιερού καταλαμβάνουν μετωπικές μορφές αγίων.